LV
EN

Silmaču iela 4 - 11,
Rīga, Latvija, LV-1012
 

Atbalstītie projekti
2015. gadā 
Programmā "Plaukstošu kopienu attīstībai"
 • Biedrība "Atspulgs L" (Riebiņu novads) - 2495 EUR
 • Pedagogu un vecāku biedrība "No sirds uz sirdi" (Lubāna) - 2221,10 EUR
 • Biedrība "Eņģeļi ar mums" (Rēzekne) - 2077,91 EUR
 • Ilzeskalna lauku sieviešu biedrība "Mājupceļš" - 2415 EUR
 • Biedrība "VIRBI" ( Jaunpagasts, Talsu nov.) - 1998,10 EUR
 • Biedrība "Baltā Māja" (Līvāni) - 2200 EUR
 • Biedrība "Cerības pakāpiens" (Seda) - 1592,89 EUR
 
2014. gadā 
 
Programmā "Plaukstošu kopienu attīstība"
 • Jēkabpils Pensionāru apvienība "Sasaiste" - 2264 EUR
 • Nodibinājums "Kolarda fonds" - 2040 EUR
 • Biedrība "Dzīves prasmes" - 2304 EUR
 • Nodibinājums "Pievienotā vērtība" - 1800 EUR
 • Biedrība "Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs" - 2414 EUR
 • Lauku sieviešu klubs "Naktsvijoles" - 2078 EUR
 • Nodibinājums "Talsu novada fonds" - 2100 EUR
 
Programmā "Mēs esam RISINĀJUMS un IESPĒJA"
 • Latvijas Neredzīgo biedrība - 1400 EUR
 • Biedrība "Veselības un sociālais serviss - Artemīda" - 1259 EUR
 • Biedrība "BEST - Riga" - 1314,87 EUR
 • Nodibinājums "Baltijas Reģionālais fonds" - 2610 EUR
 • Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" - 1095 EUR
 • Biedrība "Pensionāru iespēju centrs" - 1965,13 EUR
 • Biedrība Radošo personību klubs "LIGZDA" - 2500 EUR
 • Nodibinājums "Sabiedrības līdzdalības fonds" - 2856 EUR
 • Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība - 2999,59 EUR
 • Maksa Goldina biedrība "Ebreju kultūras mantojums" - 2500 EUR
 • Latvijas Krievu kultūras biedrība - 1500,41 EUR
 
2013. gadā
 
Programmā "Atbalsts Rīgas senioriem"
 • Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas Invalīdu biedrība - LVL 1800
 • Latvijas Pensionāru federācija - LVL 1760,94
 • Biedrība "Rīgas Sporta Veterānu klubs" - LVL 1798
 • Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas invalīdu apvienība "Aizvējš" - LVL 1796
 • Latvijas Neredzīgo Biedrības Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas Strazdumuižas organizācija - LVL 1800
 • Biedrība "Rīgas aktīvo senioru apvienība" (RASA) - LVL 1463
 • Biedrība "Kurzemes rajona Politiski represēto klubs" - LVL 1799,76
 • Biedrība "Latvijas Multiplās sklerozes asociācija" Rīgas pilsētas Vidzemes un Kurzemes nodaļas - LVL 1800
 • Latvijas Neredzīgo Biedrības Rīgas pilsētas organizācija - LVL 1800
 
Programmā "Palīdzēsim māmiņai"
 • Biedrība "Lizuma Tautskola" - LVL 1002,63
 • Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu komiteja - LVL 1800
 • Biedrība "Paaudžu ligzda" (Engure) - LVL 1150
 
Programmā "Veselībai un dzīvotpriekam"
 • Biedrība "Rūjienas senioru māja" - LVL 732,25
 
Programmā "Atbalsts kopienu centriem"
 • Biedrība "Upmales mantinieki" (Neretas novads) - LVL 1392,10
 • Sabiedrības un sociālā atbalsta biedrība "Absinte" (Rucavas novads) - LVL 1540,89
 • Biedrība "Jaunpils reģionālās attīstības centrs "Rats"" - LVL 1456,10
 • Sabiedriskā organizācija "Sīļukalna Gundegas" (Riebiņu novads) - LVL 1100
 • Galēnu Kultūrvēstures biedrība (Riebiņu novads) - LVL 1640
 • Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība "Cerību spārni" (Sigulda) - LVL 1183,01
 • Biedrība "Mēs - lauku attīstībai" (Jelgava) - LVL 1800
 • Nodibinājums "Alternatīvais aprūpes centrs "Žēlsirdības māja"" (Ventspils) - LVL 1280
 
Programmā "Kopā ar ģimeni un skolu"
 • Izglītības veicināšanas biedrība "AKSELERĀTS" (Rīga) - LVL 1800
 
2012. gadā
 
Programmā "Atbalsts Rīgas senioriem" 
 • Rīgas Kurzemes rajona Pensionāru apvienība - LVL 1800
 • Biedrība "Latvijas Politiski represēto apvienība" - LVL 1344
 • Biedrība Latvijas Teātra darbinieku savienība" - LVL 1800
 • Biedrība Rīgas invalīdu sporta klubs "Optimists" - LVL 1800
 • Latvijas Senioru deju apvienības Rīgas Senioru deju kopa " Saule" - LVL 1800
 • Latvijas Profesionālā Baleta Asociācija - LVL 1800
 
Programmā "Kopā ar ģimeni un skolu"
 • Biedrība "Mēs Valgundei" (Jelgavas novads) - LVL 1800
 • Biedrība "Tautskola 99 Baltie zirgi" (Raunas novads) - LVL 1719
 • Biedrība "Stāvais krasts" (Daugavpils novads) - LVL 1709
 • Smiltenes ģimnāzijas vecāku biedrība - LVL 1800
 • Biedrība "Rīgas Franču liceja attītībai"- LVL 1666,60
 • Biedrība "Latvijas Mazpulki" (Saldus novads) - LVL 1800
 • Āgenskalna sākumskolas izglītības atbalsta biedrība (Rīga) - LVL 2033,05
 • Biedrība "Nīdermuižas draudze" (Preiļu novads) - LVL 1553,90
 • Biedrība "Nākotnei" (Dagdas novads) - LVL 1220
 • Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība - LVL 2075,32
 • Rīgs 41. vidusskolas atbalsta biedrība - LVL 2178
 
Programmā "Pieslēdzies izaugsmei"
 • Biedrība "Mēs - Staļģenes skolai" - LVL 2197,70
 • Biedrība "Latgales jauniešu sadarbības tīkls" - LVL 2679,80
 • Biedrība "Mākslas kabatas" - LVL 3383,50
 • Nodibinājums "Alūksnes un Apes novada fonds" - LVL 3318,20
 • Biedrība "IEDVESMA Plus" - LV 2083,30
 
Programmā "Veselībai un dzīvotpriekam"
 • Tēvzemes Daugavas Vanagu biedrības Tukuma nodaļa - LVL 1336
 • Biedrība "Rūjienas Ievas" - LVL 1411
 • Biedrība "SDK Ozolnieki" (Tukums) - LVL 1652
 • Cēsu pilsētas pensionāru biedrība "Cēsu pensionāri" - LVL 1221,83
 • Invalīdu un sporta rehabilitācijas biedrība "Bauska" - LVL 700,61
 • Kārsavas novada pensionāru apvienība - LVL 1777,08
 • Liepājas Diabēta biedrība - LVL 1800
 • Biedrība "Sapratne" (Rencēnu novads) - LVL 1740
 • Biedrība "Dziesmotā senatne" (Burtnieku novads) - LVL 1800
 • Pensionāru biedrība "Ventspils liedags" - LVL 976
 • Tukuma rajona Neredzīgo biedrības Senioru grupa - LVL 1800
 • Olaines novada senioru biedrība "Liepas" - LVL 1800
 
Programmā "Atbalsts kopienu centriem"
 • Sieviešu invalīdu biedrība "Tukuma Aspazijas" - LVL 1615
 • Biedrība "Radošo domu un darba centrs "Svētelis"" (Jelgava) - LVL 1440
 • Biedrība "Aizkraukles reģionālā Tautskola" - LVL 552,90
 • Stāķu attīstības biedrība (Gulbenes novads) - LVL 2412,37
 • Biedrība "Sieviešu klubs "Silenīte"" (Daugavpils novads) - LVL 3000
 • Biedrība "Pieaugušo attīstības projekts" (Varakļānu novads) - LVL 2700
 • Jelgavas sieviešu invalīdu organizācija "Zvaigzne" - LVL 1332
 • Biedrība "RITTEN" (Viesītes novads) - LVL 2700
 • Biedrība "Aizputes Samarietis" - LVL 2429,95
 • Biedrība "Bites" (Kokneses novads) - LVL 2684
 • Biedrība "Ģimenes centrs Mūsu nākotne" (Cēsu novads) - LVL 1461
 
Programmā "Palīdzēsim māmiņai"
 • Biedrība "Sabiedrības attīstības centrs" (Liepāja) - LVL 1506,07
 • Biedrība "Limbažu Filcs" - LVL 1125
 • Līvbērzes skolas attīstības apvienība (Jelgavas novads) - LVL 1780
 • Krāslavas novada bērnu ar īpašām un speciālām vajadzībām atbalsta biedrība "Saulessvece" - LVL 1800
 • Ērgļu mūziglītības biedrība - LVL 1799
 • Ģimenes atbalsta rokdarbu studija (Amatas novads) - LVL 1025,53
 • Nodibinājums "Zantes ģimenes krīzes centrs" (Kandavas novads) - LVL 1800
 • Biedrība "Attīstības centrs "Iepazīsti sevi"" (Jelgavas novads) - LVL 1800
 • Ģimeņu biedrība "Ligzda" (Brocēni) - LVL 1800
 • Biedrība "Auces kristīgo sieviešu organizācija" - LVL 1800
 • Biedrība "Kalsnavas jaunieši" - LVL 1800
 • Nodibinājums "Talsu krīžu centrs" - LVL 922,68
 • Biedrība "Dundagas bērnu un jauniešu atbalsta centrs" - LVL 1800
 
2011. gadā
 
Programmā "Atbalsts Rīgas senioriem"
 • Kultūras un mākslas darbinieku apvienība "Harmonija" - LVL 1799,29
 • Rīgas aktīvo senioru alianse "RASA"- LVL 1748
 • Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas Pensionāru apvienība - LVL 1058
 • Latvijas Pensionāru federācija - LVL 1777,80
 • Insultu pārcietušo cilvēku un viņu radinieku psiholoģiskā atbalsta biedrība "Vigor" - LVL 1770
 • Biedrība "Senioru klubs "Rudens"" - LVL 1675,97
 • Latvijas Sieviešu invalīdu asociācija "Aspazija" - LVL 1800
 • Biedrība "Rīgas Sporta Veterānu klubs" - LVL 1724
 • Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas invalīdu biedrība - LVL 800
 • Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas invalīdu biedrība "Aizvējš" - LVL 1800
 • Biedrība "Kurzemes rajona politiski represēto klubs"- LVL1796,40
 • Biedrība "Rīgas Latgales priekšpilsētas Politiski represēto biedrība" - LVL 1217,20
  
Programmā "Veselībai un dzīvotpriekam"
 • Sakas novada pensionāru nodibinājums (Pāvilostas novads) - LVL 1670
 • Liepājas pensionēto skolotāju biedrība "Zelta rudens" - LVL 724
 • Mazsalacas novada senioru biedrība "Atbalss" - LVL 1289
 • Saldus pilsētas pensionāru biedrība - LVL 1169,91
 • Jelgavas pensionāru biedrība - LVL 1534,99
 • Carnikavas invalīdu biedrība - LVL 1791,20
 • Biedrība "Attīstības centrs - Bērzes krasti" - LVL 693
 • Salacgrīvas novada pensionāru biedrība - LVL 1132
 • Preiļu novada pensionāru biedrība - LVL 994,54
 • Latvijas Multiplās sklerozes asociācijas Daugavpils nodaļa - LVL 1001,90
 • Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Liepas nodaļa - LVL 1992
 • Pensionāru biedriba "Jaunpils" - LVL 1892
 
Programmā "Palīdzēsim māmiņai III"
 • Biedrība "Rēzeknes māmiņu klubs" - LVL 1700
 
Programmā "Atbalsts kopienu centriem"
 • Lauku sieviešu biedrība "Naktsvijoles" - LVL 1009
 • Biedrība "Skaties tālāk" - LVL 2700
 • Biedrība "Stariņš" (Krāslava) - LVL 1965,84
 • Dobeles novada bērnu un jauniešu invalīdu biedrība "Laimiņa" - LVL 2700
 • Invalīdu un viņu draugu biedrība "Notici sev" (Mālpils novads) - LVL 2423
 • Olaines novada senioru biedrība "Liepas" - LVL 3000
 • Biedrība "Kristīgās žēlsirdības centrs" (Valmiera) - LVL 2470
 • Liepājas Neredzīgo biedrība - LVL 2618
 
Programmā "Kopā ar ģimeni un skolu"
 • Biedrība "Vecāki - Ainažu skolai" - LVL 1583,10
 • Biedrība "Preiļu novada Saunas pagasta sabiedriskais centrs "Nianse"" - LVL 1800
 • Biedrība "Mūsu ligzda" (Saldus novads) - LVL 2149,54
 • Biedrība "Mēs Tērvetei" - LVL 1400
 • Nodibinājums "Lāsītes" (Tērvetes novads) - LVL 2000
 • Līvānu 1. vidusskolas atbalsta biedrība - LVL 1770,53
 • Izglītības, kultūras un sporta biedrība "Liepupe" - LVL 1800
 • Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”, Krāslavas pamatskolas Sarkanā Krusta nodaļa - LVL 1657
 • Biedrība "Vecāki Rožupes skolai" (Rožupes pag., Līvānu novads) - LVL 1954,85
 • Pagasta attīstības grupa "Vireši" (Apes novads) - LVL 1930
 • Zaķumuižas pamatskolas atbalsta biedrība (Ropažu novads) - LVL 1162,85
 • Biedrība "Levestes spicie" (Jaunpils novads) - LVL 1784,50
 • Biedrība "Cerību spārni" (Siguldas novads) - LVL 1967
 • Biedrība "Meirānieši" (Lubānas novads) - LVL 1598,82
 
2010. gadā
 
Programmā "Kopā ar ģimeni un skolu"
 • Skrīveru novada jauniešu biedrība „JES” - LVL 1756
 • Druvas vidusskolas jauniešu biedrība „Sauja” (Saldus novads) - LVL 1626
 • Liepnas internātpamatskolas un skolēnu ģimeņu atbalsta biedrība (Alūksnes novads) - LVL 650
 • Skolas atbalsta biedrība "Aizupīte" (Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads) - LVL 1800
 • Biedrība "Greblis" (Seces pagasts, Jaunjelgavas novads) - LVL 1755
 • Biedrība "Padure" (Kuldīgas novads) - LVL 1853,30
 • Biedrība "Mēs - skolai" (Māriņkalns, Ziemera pagasts, Alūksnes novads) - LVL 500
 
Akcija „Palīdzēsim māmiņai”
 • Ģimeņu un bērnu attīstības centrs „Brīnumiņš” (Talsi) – LVL 1650
 • Nodibinājums „Mamma mammai fonds” (Kuldīga) – LVL 1197
 • Biedrība „Mans patvērums” (Balvi) – LVL 1379,16
 • Bērnu un jauniešu biedrība „Stelpīte” (Vecumnieku novads) – LVL 930
 • Nodibinājums „Lāsītes” (Tērvetes novads) – LV 1800
 • Biedrība „Ģimenes šūpulis” (Cēsu novads, Vaives pagasts) – LVL 1854
 • Biedrība „Skaistas māmiņu klubs” (Krāslavas novads) – LVL 810
 • Biedrība „Tīmeklis” (Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads) – LVL 1798
 • Interešu centrs „Pēcskola” (Liepāja) – LVL 1907
 • Biedrība „Ūdenszīmes” (Rubenes pagasts, Jēkabpils novads) – LVL 1703
 • Biedrība „Atbalsts Valkas ģimenēm” – LVL 1306
 • Biedrība „Amatas novada attīstības fonds” – LVL 538
 • Sabiedriskā aģentūra bērnu īpašām vajadzībām „Saulessvece” (Aizpute) – LVL 2000
 • Biedrība „Radošo sieviešu klubs „Stazele”” (Alojas novads) – LVL 1725
 
Programmā „Veselībai un dzīvotpriekam”
 • Lubānas pensionāru biedrība „Cerība” – LVL 1339
 • Pensionāru un invalīdu biedrība „Virši”, Vecumnieku pagasts – LVL 470
 • Lielvārdes pensionāru biedrība – LVL 1334
 • Biedrība „Ziedēt arī atvasarā”, Nīcas pagasts – LVL 1691,85
 • Madonas pensionāru biedrība – LVL 1400
 • Biedrība „Alojas seniori”, Alojas novads – LVL 1757
 • Balvu pensionāru biedrība – LVL 1819,73
 • Aizkraukles pensionāru biedrība – LVL 1521
 • Talsu pensionāru biedrība – LVL 1600
 
Programmā „Atbalsts kopienu centriem”
 • Jauniešu biedrība „Dagne”, Dagda – LVL 2695,61
 • Jēkabpils pensionāru biedrība „Sasaiste” – LVL 2611,18
 • Biedrība „Ideju kalve", Remtes pagasts, Brocēnu novads – LVL 1181,93
 • Biedrība „Irlavas interešu klubiņš” – LVL 2810
 • Viļānu Invalīdu biedrība – LVL 2006,26
 • Biedrības "Jumītis" (Rucava) Ķāķišķes ģimenes atbalsta centrs – LVL 1519,88
 • Kuldīgas pensionāru apvienība "Rumbiņa" – LVL 1566
 • Biedrība „Pirmā Stīga”, Ezeres pagasts, Saldus novads – LVL 2950,92
Programmā „Kopā ar ģimeni”
 • Biedrība „Atbalsts Valkas ģimenēm” – LVL 1997,63
 • Jēkabpils bērnu un jauniešu invalīdu biedrība „Cerību sala” – LVL 3000
 
2009. gadā
 
Programmā „Kopā ar ģimeni”
 • Biedrība „Ģimenes centrs – Nāc!”, Jelgavas novads, Līvbērzes pagasts – LVL 1605,87
 • Biedrība „Dundagas bērnu un jauniešu atbalsta centrs”, Talsu rajons – LVL 1956,82
 • Latvijas biedrības „Glābiet bērnus” Jērcēnu pagasta nodaļa, Valkas rajons – LVL 2337
 • Biedrība „Laimīte”, Ļaudonas pagasts, Madonas rajons – LVL 879,44
 • Sabiedriskā organizācija „Sīļukalna Gundegas”, Preiļu rajons – LVL 2958
 • Daugavpils pilsētas invalīdu biedrība – LVL 2400
 
Programmā „Veselībai un dzīvotpriekam”
 • Limbažu novada Viļķenes pagasta pensionāru biedrība „Saknes” – LVL 1530
 • Pensionāru biedrība „Sigulda” – LVL 1992,52
 • Cēsu pilsētas pensionāru biedrība „Cēsu pensionāri” – LVL 1524,45
 
Programmā „Atbalsts kopienu centriem”
 • LNB Cēsu teritoriālā organizācija – LVL 2914,11
 • Biedrība „Ērberģietes”, Neretas novads – LVL 1225
 • Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Cēsu nodaļa – LVL 1514
 • Invalīdu biedrība „Labas pārmaiņas”, Puzes pagasts, Ventspils novads – LVL 1388
 • Snēpeles pagasta ģimeņu biedrība „Svētelis”, Kuldīgas rajons – LVL 2014,14
 • Biedrība „Kristīgais žēlsirdības centrs”, Valmiera – LVL 2500
 • Saldus pilsētas pensionāru biedrība – LVL 2015,09
 • Invalīdu biedrība „Tu vari”, Kuldīga – LVL 2600
 • Biedrība „Sīļukalna zilais lakatiņš”, Preiļu rajons – LVL 2376
 • Biedrība „Ūdenszīmes”, Rubenes pagasts, Jēkabpils rajons – LVL 1998
 • Zebrenes sieviešu biedrība „Dīva”, Dobeles rajons – LVL 1505
 • Madonas invalīdu atbalsta centrs – LVL 2849,50
 • Biedrība „Maziča”, Dricānu pagasts, Rēzeknes rajons – LVL 1732
 • Biedrība Jauniešu centrs „ACS”, Ļaudonas pagasts, Madonas rajons – LVL 1428
 

Projekts ''Spēks un rūpes: izaugsmei un atbalstam''

Mūsu projekti
 
 

© Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds