LV
EN

Silmaču iela 4 - 11,
Rīga, Latvija, LV-1012
 

Programma "Atbalsts kopienu centriem"
Atsākas projektu pieņemšana programmā "Atbalsts kopienu centriem".
 
Programmas  mērķis ir atbalstīt nevalstiskās organizācijas – kopienu centrus Latvijas reģionos, kuru darbības mērķis ir vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana, kas īsteno dažādas iniciatīvas sociālā atbalsta vai pakalpojumu, veselības veicināšanas un izglītības jomā. Programma ir turpinājums LKIF darbībai kopienu centru un reģionu attīstības veicināšanā. 
 
Šīs programmas izveidošanā ar saviem ziedojumiem piedalījušies fonda partneri – uzņēmumi un privātpersonas. Mēs vēlamies sirsnīgi pateikties ziedotājiem un ceram, ka šī programma un tās ietvaros īstenotās nevalstisko organizāciju iniciatīvas būs nozīmīgs ieguldījums katras konkrētās kopienas sekmīgai darbībai.   
 
Maksimālais piešķīruma apjoms vienam projektam no programmas līdzekļiem nepārsniedz LVL 1800. Vismaz 10% no kopējā projekta  izmaksām  veido vietējās pašvaldības vai citu biedrības/ nodibinājuma sadarbības partneru līdzfinansējums.
 
Projektu pieteikumus gaidām līdz 2013. gada 30. augustam plkst.16.00. Tos var iesniegt slēgtā aploksnē personīgi LKIF birojā Kr. Valdemāra  ielā 149 - 507kab., Rīgā, LV-1013, vai sūtīt pa pastu (pasta zīmogs 2013. gada 30. augusts), ar norādi programmai "Atbalsts kopienu centriem".
 
Jautājumus par projektu pieteikumu sagatavošanu var:
 - nosūtīt pa e-pastu: elita.uzulena@iniciativa.lv
- zvanīt uz tālruni: 67316963
 
 Plašāk par nosacījumiem, kas jāievēro, iesniedzot projektu LKIF programmā „Atbalsts kopienu centriem”, lasiet vadlīnijās projektu pieteicējiem!
 

Projekts ''Spēks un rūpes: izaugsmei un atbalstam''

Mūsu projekti
 
 

© Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds