LV
EN

Silmaču iela 4 - 11,
Rīga, Latvija, LV-1012
 

Programma "Plaukstošu kopienu attīstībai"
 
LKIF atsāk projektu pieņemšanu programmā “Plaukstošu kopienu attīstība”

Šoreiz uzrunājam jau esošos sadarbības partnerus – biedrības un nodibinājumus, ar ko ir bijusi sekmīga sadarbība un, kas ir saņēmuši atbalstu savām aktivitātēm kādā no LKIF īstenotajām programmām. 

Piešķīruma summa vienam projektam ir tikai 500 EUR, taču vēlamies ar to palīdzēt jums stiprināt savu kapacitāti un ilgtspēju. Dažreiz pietrūkst pavisam nedaudz, lai kopienu centrs varētu darboties vēl labāk, piedāvāt vairāk pakalpojumus un iespējas saviem iedzīvotājiem, uzlabot to dzīves kvalitāti. Tāpēc šoreiz atbalsts ir paredzēts inventāra un aprīkojuma iegādei, kas noderēs ilgtermiņā.

Uzsvaru liekam uz kopienu centriem, kas darbojas Latvijas reģionos, savā darbībā un aktivitātēs iesaistot dažādu paaudžu un sociālo grupu iedzīvotājus.

Vērtējot projektus, ņemsim vērā gan to, ko esat līdz šim paveikuši, gan aktivitātes ko īstenosiet izmantojot iegādāto inventāru un aprīkojumu. 

Ir plānots atbalstīt 7-8 projektu pieteikumus.

Pilnu projekta pieteikumu vienā eksemplārā latviešu valodā drukas formātā, gaidīsim  līdz 2016. gada 11. maijam plkst. 16:00 slēgtā aploksnē LKIF telpās Kr.Valdemāra ielā 149-507.kab. Rīga, LV-1013. (iepriekš piesakot savu vizīti pa tālr. 26558082), vai pa pastu (pasta zīmogs 2016. gada 11. maijs), ar norādi Programmai „Plaukstošu kopienu attīstībai”. Otrs projekta pieteikuma eksemplārs word formātā (budžets exel formātā) jāsūta elektroniski uz e-pastu: elita.uzulena@iniciativa.lv

Vadlīnijas projekta iesniedzējiem.

Pieteikuma forma

Budžeta veidlapa

Saturiskās atskaites forma

Finanšu atskaites forma

 

Projekts ''Spēks un rūpes: izaugsmei un atbalstam''

Mūsu projekti
 
 

© Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds